NÆRINGSKONFERANSEN
SØRE SUNNMØRE

ØRSTAHALLEN 30.03.2023

00
Dager
00
Timer
00
Min
00
Sek

10-årsjubileum

Næringskonferansen blir i år arrangert for tiande gong, og vi har fått på plass eit program som vi er svært stolte av.
Vi kan by på lokale, nasjonale og dagsaktuelle foredragshaldarar med lang fartstid frå næringsliv, leiarskap, grunderprosessar, idrett og økonomi. Vi vil få høyre foredragshaldarane sine erfaringar med å etablere, utvikle og styre bedrifter der krav til kompetanse, leiarskap og entusiasme har vore nøkkelen til suksess.
Konferansen vil som i fjor bli arrangert i Ørstahallen. Denne lokaliteten er ein flott konferanse-arena med stor sal, scene og standplassar, romsleg mingleområde og god plass for ei fantastisk lunch-oppleving. Her blir det god tid til å etablere nye kontakter i næringslivet.
Ørsta Vidaregåande Skule er ein trufast og dyktig samarbeidspartnar, der restaurant- og matfaglina saman med Osdal Catering serverer eit smakfullt måltid og forfriskningar gjennom heile dagen.

Kveldsarrangement - Næringspub på TIK Cafe og Restaurant
Vi vil også i år invitere konferansedeltakarane til eit kjekt kveldsarrangement på den flotte utestaden Tik Cafe og restaurant
i Ørsta sentrum. Ein sosial pubkveld, god stemning og minikonsert med Atle Pettersen, der han spelar på sitt velkjende musikalske underhaldningsregister. Dørene opnar kl. 18.00, underhaldninga startar kl. 19.00

Påmelding er avslutta.
Men ta kontakt om det skulle vere noko.

Foredragshaldarar

foredragsholder bilde

ATLE PETTERSEN

Musikar og programleiar

Atle skal lose oss gjennom ein heil konferansedag, og vi er ikkje i det minste tvil om at dette greier han like godt som han gjer for det norske folk gjennom Beat for Beat. Han er kjend frå mange produksjonar gjennom NRK og frå fleire musikalske revyar. På næringskonferansen sitt kvelds-arrangement "NÆRINGSPUB", vil Atle Pettersen også halde ein minikonsert og spele på sitt store musikalske register.

foredragsholder bilde

ANJA HAMMERSENG EDIN

Tidlegare handballspelar

Her får vi eit foredrag frå ei dame som engasjerer publikum like godt frå talarstolen som på handballbanen. Ho inspirerer deg til å vere modig, sjå mulegheiter i staden for grenser. Ho gir deg verkty for å justere fokus i kvardagen og på arbeidsplassen. Ho presenterar program og teknikkar som ho har utvikla for mental trening. Anja sitt livsmotto «Hva hvis det er mulig, da?», blir brukt aktivt i foredraget og gir ein viktig peikepinn på positiv tankegang og flytting av fokusområde.

foredragsholder bilde

JØRGEN DYRHAUG

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Dyrhaug er utdanna sivilingeniør frå NTH. Han var tidlegare tilsett i Forsvarsdepartementet før han tok til hos NSM i 2013 der han arbeider med datatryggleik. Dyrhaug vil snakke om korleis IKT har blitt innfasa i bedriftene steg for steg. Til denne enorme utviklinga er det også knytt utfordringar og risikoar til bruken av IKT. Kjenner vi til denne risikoen godt nok? Spanande-usynleg-ubegripeleg og uhandterleg.

foredragsholder bilde

JAN EMBLEMSVÅG

Professor, institutt for havoperasjonar og byggteknikk

Energi i ei eller anna form står på dagsordenen i verda. Jan Emblemsvåg er ein av dei dyktigaste til å kunne seie noko om dette. Han uttaler: Klimamåla er den dyraste leiken med tal i historia. Utan utbygging av kjernekraft vil ei energifattig verd stå overfor mange vanskelege val, og eit stort fall i levestandard. Kraftpolitikken for framtida må vere basert på realisme og ikkje ønskjetenking. Dette blir eit interessant og dagsaktuelt innlegg.

foredragsholder bilde

HANS WILHELM STEINFELD

Journalist og tidlegare utanrikskorrespondent

Hans Wilhelm er kjend som ein av dei tøffaste og mest pågåande utanriksreporterane vi har i Norge. Hans kunnskap i å formidle politikk frå aust har gitt han Skandinavisk journalistpris, Narvesenprisen, Cappelen-prisen, Peer Gynt Prisen og æresprisen frå Litauens Journalistforbund. I dagens situasjon med krig mellom Russland og Ukraina har Hans Wilhelm sin kunnskap frå europeisk historie blitt svært aktuell. Med den bakgrunnen han har og den pågåande krigen, blir det svært interessant å høyre foredraget hans.

foredragsholder bilde

KJETIL KRISTOFFERSEN

Gründer og motivator

Kjetil driv sitt eige konferanseselskap «Publicom». Kjetil er mykje nytta med sine engasjerande foredrag. På Næringskonferansen skal han snakke om: «Hvem vinner til slutt?» Foredraget handlar om kva fridom kombinert med mål og vilje gjer for enkeltmenneske og grupper. Kva betyr lojalitet og mental uthaldenheit på jobben og i livet? Kjetil trykkjer på knappar som rører ved heile følelseslivet med det resultat at du har lyst til å handle etter å høyrd foredraget.

foredragsholder bilde

ÅSMUND VAAGE OG LEIF RØV

Vertikal Service AS

Vertikal Service er ei lokalt forankra bedrift som leverer tenester og prosjekt til norsk olje- og gass-sektor og fornybar kraftindustri. Firmaet vart etablert i 2003 og har no 20-års jubileum i år. Dei utmerkar seg ved brei fagleg kompetanse. Selskapet har 120 tilsette med hovudkontor i Volda, regionkontor i Stavanger og prosjektkontor i Egersund. Her får vi ei spennande lokal grunderhistore frå store høgder og krevjande arbeidsmiljø.

foredragsholder bilde

Endre Jo Reite

Direktør i BN bank

Endre Jo Reite er privatøkonom, utdanna sivilingeniør og direktør personmarknad i BN Bank.
Han har hatt ulike leiarroller innan kredit,plassering/innskudd og produktforvaltning. Endre er
i tillegg doktorgradsstudent ved NTNU, der forskar han på korleis bankar og endringar
påverkar forbrukarane sin bruk av kreditt. Korleis har utviklinga av forbrukslån vore og korleis
vil det utvikle seg? Skaper vi ein falsk tryggleik, og gjer vi samfunnet ei bjørnetjeneste?

foredragsholder bilde

Kristin Rotevatn Nyberg

Ei av Norges fremste Tec-kvinner i 2022

Kristin er administrerande direktør i twoday, et nytt nordisk konsulentselskap med 2500 ansatte i heile Norden. Kristin er teknolog, har jobbet med IT og utvikling gjennom si karriere, dei siste åra har ho bygt opp fleire lønsame verksemder. Ho er ein forkjempar for mangfald på arbeidsplassen, og ønsker fleire kvinner til denne næringa. Nøkkelen til å bygge varige relasjonar til medarbeidarar er å gi dei mulegheit til medeigarskap, det gir langsiktigheit og bidreg til inkludering og rekruttering. Twoday har lokalt kontor med 10 tilsette i Ørsta

Program

08:00
-
08:30
Registrering
08:30
-
08:45
Opning
Ved ordførar Stein Aam, og helsing frå Hovudsponsor ved Stig Brautaset
08:50
-
09:15
Foredrag
Vertikalservice V/Åsmund Waage og Leif Røv
09:20
-
09:50
Foredrag
Anja Hammerseng – Sjå mulegheiter i staden for begrensing.
09:55
-
10:25
Bama frukt- forfriskningar
Kaffepause og mingling
10:30
-
11:00
Foredrag
Endre Jo Reite, Dir. personmarked i BN Bank- Kostnadssjokk nedsatt kjøpekraft
11:05
-
11:35
Foredrag
Jørgen Dyrhaug NSM- IKT-sikring: Usynleg, Ubegripeleg og uhandterlig…?
11:45
-
12:45
Lunch servert av Ørsta VGS og Osdal Catering
ØVGS/Osdal Catering
12:50
-
13:00
Kulturelt innslag, elev v/musikkskulen
Elev frå musikkskulen
13:05
-
13:50
Foredrag
Hans Wilhelm Steinfeld, Journalist og utanrikskorrespondent.
13:55
-
14:25
Foredrag
Jan Emblemsvåg, Framtidas valg av rett energiressurs
14:25
-
14:40
Kaffepause
Mingling
14:45
-
15:15
Foredrag
Kristin Rotevatn Adm. direktør i «Twoday» :Teknologi og samfunnsansvar
15:20
-
15:50
Foredrag
Kjetil Kristoffersen - Grunder og motivator : Hvem vinner til slutt
16:00
-
Slutt
Kveldsarrangement - Næringspub på TIK Cafe og Restaurant.
Dørene opnar kl. 18:00, underhaldninga startar kl. 19:00

Takk til våre sponsorar

Hovedsponsor

Arrangør

Deltakere

Yngve Dale
Dale Vindu & Interiør AS
Lilli Brenne Røv
Globalskolen
Stine Myklebust Sørvik
Sparebank 1 Regnskapshuset SMN
Vidar Wåge Hansen
ENTEC Brimer AS
Hans Olav Myklebust
Bil & Gummiservice
Mathilde Brekke
Tussa IKT AS
Idar Flø
Stiftinga Hareid Næringsforum
Hildegunn Welle
Osberget AS
Birgitte Bakken
Sparebanken Møre
Inger Johanne Langeland
Nedregaard AS
Knut Rolf Krøvel Velle
Velli as
Thor Martin Eidem
Eidem55
Idun Lee Hofset
Ørsta kommune
Arthur Almestad
Norges forskningsråd
Trude Bjørkedal
Sparebank 1 Søre Sunnmøre
Camilla Andenes Mo
PwC
Dagfinn Helsem
Horisont boliger AS
Lene Trude Solheim
Næringsforeningen Ålesundregionen
Audun Leine Høydal
Høydal Bygg AS
Elisabeth Haugen Brune
Ørsta Byggservice AS
Rune Hovde
Møre Folkehøgskule
Monika Rebbestad
Sparebank1 Søre Sunnmøre
Terje Schjelderup
Privatperson
Ole Lillerovde
SpareBank 1
Jan-Arve Aarseth
Columbi Micro AS
Rune Hauge Aarflot
Hotel Union AS
Haakon Sørvik
Møre-Nytt
Linda Olason Erdal El'Mourabit
Omfar.no
Elias Lianes
Nipehyttene AS
Torill Standal Eliassen
twoday
Ivar-Otto Kristiansen
Ørsta Kommune
Bjørn Egil Espenakk
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Møyfrid Lillenes
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Kirsti Irene Gjørvad
Brunvoll Volda AS
Kari Janne Myklebust
Thon Partner Hotel Baronen
John Kåre Våge
Sparebank1 Søre Sunnmøre
Aage Christensen
Nordea
Tommy Sletvold
Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS
Frank Sanden
HS Bygg AS
Anders Magne Flemmen
Consto Midt Norge AS
Atle Bjerkvik
Consto Midt Norge AS
Ståle Liadal
Consto Midt Norge AS
Lasse Daniel Vartdal Juliebø
Måsøval AS/Western Seaproducts AS
Mariann Øye
Hotel Union Øye
Marita Barstad
Måsøval AS/Aqua Farms Vartdal AS
Per Arne Dahle
Måsøval AS/Aqua Farms Vartdal AS
Andreas Skagøy
Måsøval AS/Aqua Farms Vartdal AS
Hans Olav Øyehaug
Måsøval AS/Aqua Farms Vartdal AS
Runar Gretland
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Ivar Krøvel-Velle
Velli
Nina Fuglebakk
Gagn
Sindre Vartdal
Vartdal Plastindustri AS
Anders Jenssveen
Vartdal Plast
Svein Åge Tømmerbakk
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Eilert Hovden
Eilert Hovden
Thomas Haram
Fora Form AS
Karen Høydal
Ørsta kommune
Jan Inge Bueide
Ørsta kommune
Andreas Sætre
OSE AS
Ingrid Remøy Stokke
Sparebank1 Søre Sunnmøre
Bjørnar M. Hunnes
Helfo
Wenche Kvistad
Helfo
Karen Longva Buset
Helfo
Marius Folgerø
Sparebanken Møre
Ottar Vartdal
Vartdal Invest A.S
Eirik Wendel Jetne
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS
Solveig Moe Frøland
Sparebank1 øre Sunnmøre v/Sigrun Vartdal
Line Lauvsnes Oddekalv
Høgskulen i Volda
Kari Melle
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Arnfinn Hovde
Vartdal Plastindustri AS
Arne Lothe
SpareBank1 Søre Sunnmøre
Lillian Kleven Breivik
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Gunnar Knutsen
Ørsta skisenter
Beate Mork
Møre og Romsdal fylkeskommune
Inger Mari Vik
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Trond Eriksen
Anleggservice Ørsta AS
Mariann Eik
Nordplan AS
Anders Digernes
Ivar Aambakk AS
Marius Søvik
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Martin Aambakk
Ivar Aambakk AS
Sunniva Lund Osdal
OSE AS
Oddbjørn Myklebust
Møre og Romsdal politidistrikt
Bjørnar Øye
SpareBank1 Søre Sunnmøre
Vidar Egset
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Odd Erik Hovden
Norhus
Steinar Hauge
TUSSA IKT AS
Morten Borøchstein
Norwegian Group
kay ove johansen
Norwegian Group
Svein Ove Seljeset
SunSoft
Torfinn Torheim
Sparebanken Møre
Tor Inge Nygård
Vanylven Utvikling as
Jan Rune Hurlen
SpareBank1 SMN
Ivar Driveklepp
Tussa IKT
Norodd Dyrhovden
Tussa IKT
Geir-Arne Kaspersen
Brunvoll Volda AS
Kristin Eid Holsvik
Norhus
Lauritz Holsvik
NORHUS
Hege Karete Hamre
Sparebanken Møre
Mette Ryste
Sparebanken Møre
Ann Kathrin Yndestad
AKY